Zaokrouhlování

Člověk by se měl stále zdokonalovat a tak také já jsem teprve dnes přišel na jednu krásnou matematickou operaci vhodnou na zaokrouhlování. Řekněme, že je potřeba zaokrouhlit na padesátníky. Jak toho dosáhnout když většina program ovacích jazyků takovouto operaci nemá ?

Jednoduše. Stačí dané číslo vynásobit dvěma, následně zaokrouhlit tak na desítky, tak jak jsme zvyklý a po této operaci číslo opět vydělit dvěma. Viz malá ukázka pro zaokrouhlení čísla 1.46.

1,46 * 2 = 2,92

2,92 zaokrouhleno = 3

3 / 2 = 1,50

K této matematické vsuvce doplním to podstatné. Uvedený postup lze použít pro zaokrouhlování na libovolné netradiční hodnoty. Například 0,25 Kč. Důležité je správně stanovit hodnotu pro násobení a dělení. Takže jak se k takové hodnotě dojde. Jednoduše takto.

100 / na co chceme zaokrouhlovat = číslo pro násobení a děleni

V případě pro padesátníky byl výpočet následující.

100 / 50 = 2

Ještě pro úplnost je zde příklad pro zaokrouhlování čísla 1,76 na 25 haléřů.

k = 100 / 25 = 4

1,76 / 4  = 7,04

7,04 zaokrouhleno = 7

7 / 4 = 1,75