Tag: Linux

ACL a Samba – jak zkoušet

  Tento článek vznikl jako postupně doplňovaná sbírka poznámek, při nasazování ACL a dalších windowsových práv na Samba serveru bez Kerberosu a LDAP a většinou na Windows XP/10. Většinu věcí je dobré si uvědomit dříve než se na samotné nastavení vrhnete. Na Google naleznete mnoho rad a nastavení  a přesto vše stále zlobí a nefunguje […]

Nastavení přístupu na Firebird z externí IP

V Ubuntu 16.04.2 LTS pokud není nainstalován „xinet“ a je stále východí „inet“, je potřeba pro povolení přístupu do Firebird databáze z externích IP adres upravit následující soubor     sudo joe /etc/inetd.conf     a to změnit výchozí hodnotu „localhost:gds_db“ na „0.0.0.0:gds_db“