Přímý tisk na tiskárnu bez dotazu uživatel

Tisk přímo na tiskárnu z webového prohlížeče bez dotazu uživatele by nikdy jít neměl. Jedním z řešením takovéhoto případu, v mém případě se jednalo o tisk dokladu po jeho vytvoření na jednom konkrétním počítači, je použití prohlížeče Firefox a následujícího postupu.

Existuje také řešení pro IE, ale osobně připadá mi velmi kostrbaté.

Jen pro doplnění samotné okno pro tisk se nechá vyvolat pomocí JS a to příkazem „window.print()“. Je však nutné potvrzení tisku uživatelem.

Postup pro Firefox:

  1. V adresním řádku napsat about:config
  2. kliknout na seznam pravou myší
  3. zadat novou logickou hodnotu „print.always_print_silent“
  4. nastavit ji na hodnotu true (1)

Napsat komentář