Přímý tisk na tiskárnu bez dotazu uživatel

Tisk přímo na tiskárnu z webového prohlížeče bez dotazu uživatele by nikdy jít neměl. Jedním z řešením takového to případu, je použití prohlížeč Firefox a následujícího postupu. Existuje také řešení pro IE, ale osobně připadá mi velmi kostrbaté.

 
 

Postup pro Firefox:

  1. V adresním řádku napsat about:config
  2. kliknout na seznam pravou myší
  3. zadat novou logickou hodnotu „print.always_print_silent“
  4. nastavit ji na hodnotu true (1)

 
 

Jen doplnění. Samotné okno pro tisk se nechá vyvolat pomocí JS a to „window.print()“, je však nutné potvrzení tisku uživatelem.