Nabídka určená pro domácnosti a firmy požadující odborný servis případně opravu počítače nebo správu sítě, případně serverů na bázi Linux i Windows a síťových zařízení.

Většina oprav je prováděna přímo na místě u zákazníka a díky dvacetileté praxi v oboru jsou opravy rychlé a komplexní. Stručný přehled činností je uveden dále v tabulce.

Dále je také možnost tvory webu úpravy stávajících webových aplikací postavených především na programovacím jazyku PHP,JavaScript, … a SQL databázi. Nabídka je díky dlouholeté praxi v oboru mnohem širší a obsahuje například Visual FoxPro, VB, ASM, PC FAND, VPN, správu Apache, Firewallů a mnoho dalších.

 • Antivirová kontrola
 • Instalace a oprava systému Windows
 • Nastavení internetu
 • Konfigurace připojení
 • Nastavení routerů, firewallů, …
 • Instalace ovladačů a zařízení
 • Zprovoznění specializovaných aplikací
 • Konfigurace WIFI, ADSl, …
 • Zjišťování závad na HW
 • Tvorba WWW stránek
 • Export a import dat

Velmi zajímavá je také nabídka možnosti správy firemních webů a to díky dlouholeté spolupráci s několika firmami na správě jejich E-shopů a interních firemních webech. Kde je kladen především důraz na získání zákazníka také na funkčnost v případě interních WWW stránek.