Lineární rovnice – neznámá ve jmenovateli př.1

Řešme rovnici:


Převedeme neznámou:

Umocníme obě strany:

Upravíme rovnici:
Máme výsledek:


Bohužel je špatný. Zapomněli jsme z původního zadání na podmínky. První podmínka je že odmocnina nemůže být záporná. Takže nový interval by byl


To je stále také špatně. Jelikož nemůžeme dělit 0. Takže nový správný interval musí být:


Ještě možná lepší zápis by byl: