Category Archives: Matematika

Lineární rovnice – neznámá ve jmenovateli př.1

Řešme rovnici: Převedeme neznámou: Umocníme obě strany: Upravíme rovnici: Máme výsledek: Bohužel je špatný. Zapomněli jsme z původního zadání na podmínky. První podmínka je že odmocnina nemůže být záporná. Takže nový interval by byl To je stále také špatně. Jelikož nemůžeme dělit 0. Takže nový správný interval musí být: Ještě možná lepší zápis by byl:

Zaokrouhlování

Člověk by se měl stále zdokonalovat a tak také já jsem teprve dnes přišel na jednu krásnou matematickou operaci vhodnou na zaokrouhlování. Řekněme, že je potřeba zaokrouhlit na padesátníky. Jak toho dosáhnout když většina program ovacích jazyků takovouto operaci nemá ? Jednoduše. Stačí dané číslo vynásobit dvěma, následně zaokrouhlit tak na desítky, tak jak jsme […]